Võrgust piirdeaia rajamine loomadele

Koostöös YIT Eesti AS-ga