Muru rajades lähtume sellest, kas muru on mõistlik rajada olemasolevale mullale või teisaldatud mullale.

Olemasolevale mullale rajades:

 • pritsime preparaatidega pinnase üle, et saavutada umbrohuvaba tulemus
 • harime pinnase üles ehk kobestame mulla mullafreesi abil
 • anname õiged kalded, tasandame ning rullime maapinda
 • valmistame pinnase ette külviks ning külvame soovitud seemnesegu
 • rehitseme seemne mulda ning rullime veelkord üle

Teisaldatud mullale rajades:

 • koristame aluspinnaselt kokku prahi, mis võiks hakata mulla laotamist segama
 • vajadusel planeerime aluspinnase
 • tellime kohale kasvumulla
 • laotame mulla väiketraktoriga laiali
 • anname õiged kalded, tasandame ning rullime maapinda
 • valmistame pinnase ette külviks ning külvame soovitud seemnesegu
 • rehitseme seemne mulda ning rullime veelkord üle

Lisaks paigaldame kastmissüsteeme ja veevõtukohti maasse.

 Muru rajamine olemasolevale mullale hind alates 2.50€/m2

 Muru rajamine teisaldatud mullale hind alates 2.20€/m2  – lisandub mulla ja transpordi hind